Informacje dla najemców

 Chętnie udostępnimy powierzchnie holu/parkingu na różnego typu wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, warsztaty, akcje promocyjne i happeningi.

Dodatkowe informacje